Zmocnění Společenství a statutárního zástupce Art Language Factory,z.s. doloženo úředně ověřenými podpisy, viz http://praha-eu.blogspot.cz